Ethnobotanical Database of Bangladesh (EDB) 3.1
Plants of Bangladesh
     

Reference

   
     
   
  Khan, M. S. and Huq, A. M. 1975. Medicinal Plants of Bangladesh, BARC, Dhaka.
     
   
  Khan, M. S., Hassan, M. A., Uddin, M. J. 2002. Ethnobotanical Survey In Rema Kelanga Wildlife Sanctuary (Habigang) in Bangladesh. Bangladesh J. Plant Taxon. 9: 51-60.