Ethnobotanical Database of Bangladesh (EDB) 3.1
Plants of Bangladesh
     

Reference

   
     
   
  Tanchangya, J. C. 1982. Tanchangya Upajatir Sankhipto Parichiti (in Bengali). Tribal Cultural Institute, Rangamati, Bangladesh